Chính sách bảo mật

1. Đồng ý Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và sử dụng trang web thương mại điện tử Handee, bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập và sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào và / hoặc thực hiện các quyền như được nêu trong Phần 7 bên dưới. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc cải thiện Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này thường xuyên để biết các cập nhật mới nhất để đảm bảo bạn biết và thực hiện các quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

2. Mục đích thu thập Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi cần thiết để phục vụ các mục đích sau:

• Đơn đặt hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn; • Bảo trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình phần thưởng liên quan với tài khoản của bạn;
• Dịch vụ người tiêu dùng, Chăm sóc khách hàng: bao gồm phản hồi các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
• Cá nhân hóa: Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu thu thập được để có được cái nhìn toàn diện hơn về người tiêu dùng và do đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn nội dung được cá nhân hóa ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(i) để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web thương mại điện tử Handee.
(ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng theo nhu cầu cá nhân và giới thiệu các khái niệm dịch vụ mới.
(iii) để cung cấp cho bạn quảng cáo và khuyến mãi phù hợp, phù hợp dựa trên sở thích của bạn.
• Bảo mật: nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động có thể làm gián đoạn tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động gian lận của khách hàng.
• Theo yêu cầu của pháp luật: theo yêu cầu của pháp luật tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ có liên quan.

3. Phạm vi thu thập Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

• Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi chủ yếu trên trang web thương mại điện tử Handee, bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm bất kỳ thông tin cần thiết nào để thiết lập tài khoản, chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, ID / địa chỉ đăng nhập và câu hỏi / câu trả lời bảo mật.
• Bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập một số thông tin nhất định khi bạn tương tác với trang web thương mại điện tử Handee.
• Từ các nguồn hợp pháp khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Lưu giữ dữ liệu Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu xóa hoặc hủy tài khoản. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Handee.

5. Không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ một số hoạt động cần thiết như sau:
• Các đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng, giới hạn thông tin cần thiết và tuân thủ các quy định để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của thông tin cá nhân.
• Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động nhất định liên quan đến trang web thương mại điện tử Handee và trong những trường hợp đó, các bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ tất cả các luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và các yêu cầu bảo mật liên quan.
• Các chương trình liên kết, đồng thương hiệu hoặc thuê ngoài cho các mục đích được liệt kê trong Phần 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
• Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu pháp luật yêu cầu và việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các thủ tục pháp lý.
• Chuyển nhượng doanh nghiệp (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất hoặc bán toàn bộ hoặc một phần công ty của chúng tôi cho một công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin chúng tôi lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân.

6. Bảo mật dữ liệu Chúng tôi cố gắng bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và đã thực hiện một số biện pháp bảo mật, bao gồm:
• Đảm bảo an ninh trong môi trường hoạt động: Chúng tôi lưu trữ thông tin khách hàng phi cá nhân trong môi trường hoạt động an toàn và chỉ nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ cần biết mới có thể truy cập thông tin đó. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và các yêu cầu pháp lý về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan để điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng.
• Thông tin thanh toán: Được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền của khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân Khách hàng có quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân và có thể thay đổi quyết định này bất cứ lúc nào. Khách hàng có quyền xem xét, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của họ và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

8. Thông tin liên lạc Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này hoặc việc thu thập và quản lý thực tế thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Gọi hotline: +84 905 911 371 Gửi email đến: contact.handeeaus@gmail.com

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY TNHH HANDEE