Chính sách thanh toán

1. Cam kết bảo mật
Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối tác cổng thanh toán”) được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Handee tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của ngành.

2. Quy định bảo mật

– Chính sách thanh toán thẻ và internet banking đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cổng thanh toán, bao gồm:

  • Thông tin tài chính của khách hàng sẽ được bảo vệ trong quá trình giao dịch sử dụng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
  • Tuân thủ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Mật khẩu dùng một lần (OTP) được gửi qua SMS để xác minh quyền truy cập tài khoản.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128-bit.
  • Nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch của Handee trong thanh toán áp dụng cho khách hàng:

  • Handee cung cấp tiện ích lưu trữ token – chỉ lưu trữ các chuỗi được mã hóa được cung cấp bởi Đối tác cổng thanh toán cho Handee. Handee không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được đảm bảo bởi Đối tác cổng thanh toán được cấp phép.
  • Đối với thẻ quốc tế: Thông tin thẻ thanh toán của khách hàng có thể được sử dụng để thiết lập giao dịch không được lưu trữ trong hệ thống Handee. Đối tác cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật thông tin này.
  • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Handee chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng. Handee cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử Handee.